Stypendia Burmistrza Gminy Milicz

15 września w nowo otwartym kinie Capitol w Miliczu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Burmistrza Gminy Milicz. Wśród nagrodzonych za doskonałe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniów szkół podstawowych znalazła się Julia Pasznicka z klasy VII. Laureatka odebrała nagrodę z rąk pana Burmistrza Piotra Lecha oraz Wiceburmistrza Łukasza Rokity. W uroczystości wzięła udział Mama uczennicy oraz Dyrektor Małgorzata Posacka.
Julio, Gratulujemy!!!!