XII Tydzień Wychowania

Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania, który trwał od 11 do 17 września w naszej szkole były słowa „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).
Uczniowie starszych klas na godzinach wychowawczych pochylili się nad hierarchią wartości, uczniowie klas młodszych zastanawiali się wraz ze swoimi nauczycielami nad tym kim chcą zostać w przyszłości, jaki chcieliby wykonywać zawód i co zrobić by osiągnąć cel. Na lekcjach religii towarzyszyła nam postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży.