VIII Powiatowy Konkurs JA�zyka Angielskiego

20150310_092401We wtorek 10 marca 2015 roku odbyA� siA� VIII Powiatowy Konkurs JA�zyka Angielskiego, w ktA?rym udziaA� wziA�li uczniowie z 4 szkA?A� powiatu milickiego: SzkoA�a Podstawowa we WziA�chowie Wielkim, SzkoA�a Podstawowa w KuA?nicy Czeszyckiej, SzkoA�a Podstawowa nr 2 w Miliczu oraz SzkoA�a Podstawowa w Czatkowicach. Do konkursu przystA�piA�o 21 uczniA?w z klas V-VI. Celem konkursu byA�o rozbudzanie i rozwijanie zainteresowaA� do nauki jA�zyka angielskiego, motywowanie uczniA?w do doskonalenia sprawnoA�ci jA�zykowych oraz umoA?liwianie uczniom zaprezentowania umiejA�tnoA�ci jA�zykowych.

W wyniku koA�cowej klasyfikacji w kategorii klas V Natalia PA�kalska z kl.VB zajA�A�a II miejsce, a w kategorii klas VI – II miejsce zajA�A�a Kinga MiA�kus, a III miejsce Katarzyna Polit z kl.VI.

buy nizagara 100

Gratulujemy!!!

http://koochesfahan.salehin.ir/2018/03/15/cheap-aricept-drug/ Buy propecia order online uk