Akcja charytatywna na rzecz schroniska

W lutym zostaA�a zorganizowana w naszej szkole zbiA?rka na rzecz Schroniska dla ZwierzA�t. Uczniowie zaangaA?owali siA� w akcjA� co przeA�oA?yA�o siA� na iloA�A� zebranej karmy. Wykazali siA� empatiA� i bezinteresownA� chA�ciA� niesienia pomocy potrzebujA�cym zwierzA�tom ze schroniska.

Zebrane dary zostaA�y przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych ZwierzA�t w Krotoszynie.

Serdecznie dziA�kujemy wszystkim, ktA?rzy uczestniczyli w akcji,A� za ofiarnoA�A�A� i chA�A� niesienia pomocy pokrzywdzonym zwierzA�tom.

pills online