Pierwszy DzieA� Wiosny

Jak co roku w naszej szkole organizowany jest Pierwszy DzieA� Wiosny, ktA?ry w tym roku poA�A�czony byA� z Programem Profilaktyki dotyczA�cym uzaleA?nieA�. Klasa VI przygotowaA�a przedstawienie dotyczA�ce zagroA?eA� dla zdrowia wynikajA�cych z uA?ywania alkoholu i palenia papierosA?w oraz jaki wpA�yw majA� uzaleA?nienia na kontakty z otoczeniem. Na poczA�tku uczniowie przeprowadzili quiz na temat profilaktyki uzaleA?nieA�, po ktA?rym Nikola WoA�os z klas VB zaA�piewaA�a piosenkA� o zdrowiu. W dalszej czA�A�ci uczniowie odegrali scenkA� a�zW krainie palaczya�? w ktA?rej przedstawili zebranym jak szkodliwe substancje znajdujA�ce siA� w papierosach oddziaA�ujA� na organizm czA�owieka.
Kolejnym punktem tegorocznej uroczystoA�ci byA� Konkurs na najpiA�kniejszA� MarzannA�. Prace konkursowe oceniali: Pani Dyrektor Aleksandra Markowska, P. Iwona BagiA�ska i P. Emanuela ToboA�a. Konkurs odbyA� siA� w dwA?ch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i klasy IV-VI. Komisja nie miaA�a A�atwego zadania. Wszystkie Marzanny wykonane byA�y A�wietnie. Po dA�ugich i burzliwych obradach laureatami konkursu zostali:

Kategoria klas 0-III
I miejsce: Ia
II miejsce: a�z0a�?a
III miejsce: II order hytrin prostate

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce: Vb
II miejsce: IV
III miejsce: Va