MA�odzieA?owa Rada Miejska

Dnia 21 paA?dziernika 2014 roku Julia Banasiak i Martyna Miszkiewicz jako przedstawicielki SU uczestniczyA�y w obradach I sesji II kadencji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu. Spotkanie odbyA�o siA� w sali numer 4 UrzA�du Miejskiego, a rozpoczA�A� je pan Tomasz Kusch, ktA?ry przeszkoliA� mA�odych radnych przed sesjA� inauguracyjnA�, wytA�umaczyA� dziaA�alnoA�A� MRM oraz zapoznaA� ich z porzA�dkiem dziaA�aA�.

Po krA?tkiej przerwie odbyA�y siA� obrady I inauguracyjnej sesji II kadencji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej. Na sesji pojawiA�a siA� wiceburmistrz Henryka Skrzynecka, ktA?ra wrA�czyA�a akty powoA�ania i A?yczyA�a radnym owocnej pracy. NastA�pnie radny senior Szymon Borowiak przyjA�A� A�lubowanie nowych radnych. Kolejnym punktem byA�y wybory na PrzewodniczA�cego i WiceprzewodniczA�cego MRM. PrzewodniczA�cA� MRM zostaA�a ponownie Olimpia Kossakowska, ktA?ra tuA? po wyborach podziA�kowaA�a za okazane jej zaufanie i obiecaA�a nie zwieA�A� podczas pracy w MRM. Jej zastA�pcami wybrano Szymona Borowiaka i Dominika Nocnego. Nowo wybranym przewodniczA�cym p. Henryka Skrzynecka wrA�czyA�a symbolicznA� rA?A?A� i pogratulowaA�a zwyciA�stwa. Ostatnim punktem obrad byA�o powoA�anie komisji doraA?nych. Na tym zakoA�czono obrady I sesji MRM II kadencji.

http://mm-59sport.com/cheap-coreg/ Pills