Pasowanie na ucznia klasy I

http://fenny-fitriawati.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/avodart-generic-cost/

Dnia 14 paA?dziernika 2014 r. o godzinie 10:00 przeA?ywaliA�my szczegA?lnie waA?ny momentA� w naszym A?yciu szkolnym. OdbyA�a siA� uroczystoA�A� Pasowania uczniA?w klas I SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim. Podczas czA�A�ci artystycznej pierwszoklasiA�ci recytowali wierszyki, A�piewali piosenki, a takA?e wziA�li udziaA� w teA�cie na ucznia w a�zKrainie Wiedzya�?. W czA�A�ci oficjalnej, wszyscy uczniowie klas I w obecnoA�ci Dyrekcji SzkoA�y, RodzicA?w, caA�ego Grona pedagogicznego oraz w obecnoA�ci szkolnych kolegA?w i koleA?anek, zA�oA?yli uroczyste A�lubowanie. Po zA�oA?eniu A�lubowania pani Dyrektor Aleksandra Markowska dokonaA�a symbolicznego pasowania na ucznia.
Nad caA�oA�ciA� uroczystoA�ci zwiA�zanych z przygotowaniem pasowania czuwaA�y Panie wychowawczynie: p.W.Kurzawa, p.M.Janas i p.K.GrabiA�ska.

Pills clindamycin price walmart un rey en la habana online free