Konkurs plastyczny „RysujA� PROW 2007-2013”

Uczniowie naszej szkoA�y z klas IV-VI wziA�li udziaA� w konkursie plastycznym a�zRysujA� PROW 2007-2013a�?.

Celem konkursu jest promocja dziaA�aA� wdraA?anych przez SamorzA�d WojewA?dztwa DolnoA�lA�skiego w ramach Programu Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) tj. a�zPoprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiA�zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leA�nictwaa�?, a�zPodstawowe usA�ugi dla gospodarki i ludnoA�ci wiejskieja�?, a�zOdnowa i rozwA?j wsia�? oraz osi 4 Leader. WaA?nym aspektem konkursu jest edukacja obywatelska, gdyA? jego uczestnicy poznajA� moA?liwoA�ci rozwoju swoich A�rodowisk lokalnych poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie A�rodkA?w Unii Europejskiej. MogliA�my wysA�aA� tylko 10 prac. Komisja konkursowa zakwalifikowaA�a prace nastA�pujA�cych uczniA?w:

lisinopril retail price
1.Jagoda Molska
2.Nadia Rybka
3.Aleksandra Macholak
4.Kinga MiA�kus
5.Martyna Miszkiewicz
6.Marcin Miszkiewicz
7.Krenz Amelia
8.Zuzia MikoA�ajczyk
9. tba
10.tba

Wyniki konkursu zostanA� ogA�oszone w czerwcu. order altace generic