Konkurs Kaligraficzny

Dnia 21.04.2015 roku odbyA� siA� etap szkolny Konkursu Kaligraficznego. WziA�A�o w nim udziaA� 6 uczniA?w.

Uczestnicy konkursu musieli dostarczyA� prA?bkA� swoich moA?liwoA�ci kaligraficznych w postaci moA?liwie jak najA�adniej przepisanego tekstu. Komisja konkursowa w skA�adzie: Iwona Mensfeld- RuciA�ska i Gabriela KrupiA�ska-Srokowska, biorA�c pod uwagA� starannoA�A�, oryginalnoA�A� elementA?w graficznych, pA�ynnoA�A� pisma, estetykA� poA�A�czeA� literowych oraz poprawnoA�A� ortograficznA� i interpunkcyjnA� przyznaA�a nastA�pujA�ce miejsca:

buy pills

I buy imdur generic miejsce Katarzyna Polit

II miejsce Hanna Frankiewicz

tretinoin costco price

III miejsce Weronika Otworowska

Laureatki konkursu szkolnego bA�dA� reprezentowaA�y szkoA�A� w etapie powiatowym, ktA?ry odbA�dzie siA� 13.05.2015 r. w KroA�nicach.