V Powiatowy Konkurs Kaligraficzny

Dnia 13 maja 2015 roku 16 uczniA?w ze szkA?A� podstawowych w Miliczu, Czatkowicach, WziA�chowa Wielkiego, KuA?nicy Czeszyckiej, KroA�nic i PakosA�awska wziA�A�o udziaA� w V Powiatowym Konkursie Kaligraficznym zorganizowanym przez ZespA?A� SzkA?A� i Przedszkola w KroA�nicach. Celem zmagaA� byA�o rozbudzanie umiejA�tnoA�ci starannego i estetycznego pisania, uczenie poprawnego odtwarzania ksztaA�tu liter oraz doskonalenie pisma odrA�cznego. NaszA� szkoA�A� reprezentowaA�y uczennice klasy szA?stej- Katarzyna Polit i Hanna Frankiewicz. DziewczA�ta w czasie 45 minut musiaA�y przepisaA� fragment tekstu a�zCzym jest kaligrafia?a�?. NastA�pnie jury w skA�adzie: p.WiesA�awa Wysopal (dyrektor ZSiP w KroA�nicach), p.Katarzyna Pufal- PuchaA�a (bibliotekarz w ZSiP w KroA�nicach), p.Iwona Nawrot (pracownik UrzA�du Gminy w KroA�nicach ds. Kadr i OA�wiaty), p.Ireneusz Rozmus (nauczyciel w ZS w KuA?nicy Czeszyckiej) oraz p.Zygmunt RupociA�ski (dyrektor BS w KroA�nicach) biorA�c pod uwagA� stosowanie jednolitych proporcji liter, wA�aA�ciwe A�A�czenie liter, pisanie w liniaturze, stosowanie wA�aA�ciwych odstA�pA?w miA�dzy wyrazami czy estetykA� i czytelnoA�A� dokonaA�o oceny prac uczestniczek i wyA�oniA�o laureatA?w. Reprezentantki naszej szkoA�y zdeklasowaA�y przeciwnikA?w zdobywajA�c ex aequo I miejsce. Nagrodzone uczennice otrzymaA�y piA�kne piA?ra marki Parker oraz pamiA�tkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyrA?A?nieni poprzez dyplomy oraz upominki ufundowane przez Bank SpA?A�dzielczy. Serdecznie gratulujemy!

sale ginette-35 Pills cheap torsemide 5 cheap pills