„Zabawy jA�zykiem polskim”

Dnia 15 maja bieA?A�cego roku Katarzyna Polit i Anna Kozak z klasy VI wziA�A�y udziaA� w XIV Powiatowym Konkursie a�z Zabawy jA�zykiem polskima�? w Dunkowej, ktA?ry byA� skierowany do uczniA?w klas V i VI. Dwunastu uczestnikA?w z szeA�ciu gminnych szkA?A� podstawowych najpierw przez 45 minut rozwiA�zywaA�o test gramatyczny, w ktA?rym roiA�o siA� od trudnoA�ci jA�zykowych. Po kilkunastominutowej przerwie uczniowie musieli siA� zmierzyA� z testem dotyczA�cym znajomoA�ci zwiA�zkA?w frazeologicznych.

Cheap

W wyniku koA�cowej klasyfikacji nasza uczennica Katarzyna Polit Pills zajA�A�a III miejsce!

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a laureaci dyplomy i nagrody ksiA�A?kowe. Konkurs przebiegaA� we wspaniaA�ej atmosferze, uczniowie dobrze siA� bawili, a jednoczeA�nie poszerzyli swojA� wiedzA� z nauki jA�zyku i frazeologii.

Serdecznie gratulujemy!