Archive for Październik, 2015

PostHeaderIcon „zDolny Ślązaczek” – język angielski

W dniu 20 października 2015r. odbył się szkolny etap I Konkurs Języka Angielskiego zDolny Ślązaczek organizowany przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu. Uczestnicy rozwiązywali test na platformie e-learningowej sprawdzający znajomość leksyki, gramatyki i ortografii, rozumienie tekstu czytanego oraz podstawową wiedzę dotyczącą angielskiego obszaru językowego (elementy geografii, historii, kultury). Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 40 minut. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas IV-VI. Do kolejnego etapu konkursu zostają zakwalifikowani uczniowie z najlepszymi wynikami w etapie szkolnym, którzy uzyskali minimum kwalifikacyjne punktów.

Do etapu powiatowego I Konkursu Języka Angielskiego „zDolny Ślązaczek” zostały zakwalifikowane dwie uczennice: Natalia Pękalska i Dobrosława Adamczewska z klasy VIb.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

PostHeaderIcon Konkurs „ZDolny Ślązaczek” – blok polonistyczno-matematyczny

W dniu 15 października 2015r. odbył się szkolny etap Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek”, którego organizatorem jest jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Była to część polonistyczno-matematyczna konkursu. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 13 uczniów z klas IV-VI. Uczestnicy konkursu po przeczytaniu tekstu „Gdzie jest złoto z tamtych lat?” rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności polonistyczne i matematyczne. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Dobrosława Adamczewska kl. VIb – 19 pkt.

II miejsce – Julia Banasiak kl. VIa – 18 pkt.

III miejsce – Angelika Porębiak kl. VIB – 17 pkt.

Wszystkie trzy uczennice będą reprezentowały naszą szkołę w etapie  powiatowym konkursu „zDolny Ślązaczek”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

PostHeaderIcon Pasowanie na ucznia

Dnia 14 października 2015 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim 36 pierwszoklasistów w rytmie Poloneza wkroczyło w poczet uczniów Szkoły Podstawowej. W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja Szkoły, Rodzice uczniów klas pierwszych, Grono pedagogiczne oraz uczniowie całej społeczności szkolnej. Uroczystość poprowadziła uczennica klasy szóstej Dobrosława Adamczewska.
W części artystycznej bohaterowie tego dnia recytowali wiersze, śpiewali piosenki o szkole i pięknie naszej Ojczyzny oraz przedstawili inscenizację pt. „Przybory szkolne”. Egzamin z wiedzy szkolnej zdali śpiewająco, czego dowodem były gromkie brawa.
Po części artystycznej odbyła się ceremonia ślubowania i pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie Pani Dyrektor Aleksandra Markowska dokonała aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim symbolicznym ołówkiem, po którym złożyła życzenia nowo przyjętym uczniom i rodzicom.
Podczas uroczystości głos zabrali przedstawiciele rodziców uczniów klas pierwszych dziękując za przyjęcie ich pociech do braci uczniowskiej. Rodzice złożyli również swoją deklarację pomocy dzieciom i dbania o ich rozwój. Miłe słowa do uczniów skierowała też przewodnicząca szkoły Julia Banasiak, a klasy szóste wręczyły młodszym kolegom białe i czerwone róże. Pierwszoklasiści otrzymali od swoich wychowawczyń, Pani Elżbiety Poradzisz i Pani Anny Horbik pamiątkowe dyplomy, a od rodziców drobne upominki. Po uroczystości czekał na dzieci słodki poczęstunek przygotowany przez ich rodziców.

PostHeaderIcon Młodzieżowa Rada Miejska

Dnia 12 października 2015 roku przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Banasiak z klasy VIa oraz Marcin Miszkiewicz z klasy V wzięli udział w II sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu. Zanim jednak rozpoczęły się uroczyste obrady, radni wzięli udział w posiedzeniu komisji statutowej MRM oraz warsztatach przygotowujących nowych radnych do pracy w Radzie. Punktualnie o godzinie 10:00 przewodnicząca MRM Olimpia Kossakowska rozpoczęła obrady, którym przysłuchiwał się burmistrz gminy Milicz pan Piotr Lech, wiceburmistrz pan Sławomir Strzelecki oraz przewodnicząca Rady Miejskiej pani Halina Smolińska. Po otwarciu obrad głos zabrał Szymon Borowiak, który podsumował pierwszy rok działalności II kadencji MRM. Następnie pan Piotr Lech oraz pani Halina Smolińska pożegnali radnych kończących kadencję, wręczając im dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz piękne róże. Kolejnym punktem było zaprzysiężenie i wręczenie zaświadczeń nowym radnym. Później radni wybierali wiceprzewodniczącego MRM, którym została Patrycja Krawczyk. Ostatnim punktem obrad było przedstawienie planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu przez jej opiekuna pana Tomasza Kuscha. Przerwy w obradach związane m.in. z przygotowaniem wyborów wiceprzewodniczącego MRM uświetnili uczniowie Szkoły Muzycznej. Po uzupełnieniu składu komisji stałych rady przewodnicząca MRM zakończyła obrady i zaprosiła radnych na smaczny poczęstunek.

PostHeaderIcon Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 2 października 2015 roku w naszej szkole odbyły się wybory prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je dwutygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci z klas IV-VI: Julian Stachura, Julia Banasiak, Julia Ptak, Paulina Surma, Dobrosława Adamczewska, Amelia Kłopocka, Wiktoria Kołodziej, Marcin Miszkiewicz, Jagoda Molska i Dominika Maksyminko starali się przekonać swoje koleżanki i kolegów do głosowania na ich kandydaturę. Szkolne korytarze zapełniły się interesującymi plakatami wyborczymi, na których zostały przedstawione programy wyborcze kandydatów. Wszyscy uczniowie szkoły mogli zapoznać się z propozycjami swoich kolegów, by potem podjąć decyzję, na kogo zagłosować. W wyborach wzięło udział 178 uczniów i 8 nauczycieli. W wyniku głosowania przewodniczącą SU została uczennica klasy  VI a- Julia Banasiak, jej zastępcą – Paulina Surma (również z klasy  VI a), a skarbnikiem uczeń klasy V – Marcin Miszkiewicz.

PostHeaderIcon Przyjaciele Pomnikowych Drzew

Dnia 30 września 2015 roku uczennice klasy V: Jagoda Molska, Nadia Rybka, Oliwia Kwaśniewska i Wiktoria Pachnik uczestniczyły w warsztatach inaugurujących projekt „Przyjaciele Pomnikowych Drzew”, który dotyczy tworzenia pomników przyrody na terenie gminy Milicz i Krośnice.

Podczas warsztatów omówiono znaczenie starych drzew, wyjaśniono co to są pomniki przyrody i jak je identyfikować. Następnie zebrani zostali zapoznani z celami projektu i jak zostać „Opiekunem pomnikowych drzew”. Po pysznym poczęstunku uczestnicy udali się na część praktyczną warsztatów do parku milickiego, gdzie mierzyli obwód  i przekrój korony drzew z wykorzystaniem narzędzi mierniczych.

Celem wspólnych działań jest wzmocnienie ochrony drzew o walorach pomnikowych poprzez akcję edukacyjną i uruchomienie procesu nadania im statusów pomników przyrody.

Projekt będzie realizowany w ramach inicjatywy lokalnej  Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”, która została zakwalifikowana do projektu Fundacji EkoRozwoju  w ramach programu LOKALNE EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

PostHeaderIcon Wizyta w gospodarstwie rybackim

W dniu 30 września uczniowie klas IV-VI brali udział w wycieczce edukacyjnej do gospodarstwa rybackiego w Potaszni. Uczniowie mieli możliwość obserwacji pracy rybaków, którzy za pomocą specjalnych siatek tzw. kasarków przenosili ryby do sortowni. Następnie trafiały one do basenów transportowych, gdzie były ważone zanim zostaną przewiezione do magazynów rybnych.
Pan Krzysztof Bociek, kierownik Zakładu Rybackiego Potasznia, zaprezentował uczniom różne gatunki ryb złowione przez rybaków m.in. karpia, amura, suma, jesiotra, szczupaka, lina czy tołpygę.

Wizyta w gospodarstwie rybnym została zorganizowana w ramach projektu orientacji prozawodowej „Ludzie różnych zawodów”

PostHeaderIcon Połkolonie „Milicz Miasto Dzieci”

Od 24 lipca do 30 lipca 64 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w półkoloniach „Milicz Miasto Dzieci”. To były niezapomniane chwile. W cztery dni dzieci poznały zawody takie jak: dekorator bombek choinkowych, filmowiec, ogrodnik, rolnik, bankowiec, dziennikarz, ochroniarz, mechanik samochodowy, strażak, tłumacz, przyrodnik, policjant, leśnik czy kelner. Od godziny 10:00 do 13:00 każdego dnia dzieci pracowały, aby zarobić pieniądze tzw. „Tauronki”.  Zarobione „taurony” dzieci mogły wydać w „Sklepie Marzeń” albo otworzyć lokatę w banku Miasta Dzieci i dzięki odsetkom z lokaty mogły kupić wymarzoną zabawkę. Po pracy dzieci miały czas na posiłek, taniec, gry sportowe lub kino. Wszyscy świetnie się bawili. Był to naprawdę wspaniale spędzony czas.

Logo szkoły
Wspiera nas:
PZU Fundacja
zDolny Śląsk Lokalnie
Edukacja dla Doliny Baryczy
Instaling
Szkolny Klub Wolontariatu
Przylądek Nadziei
Dzień Tabliczki Mnożenia
Zdrowie
Bezpieczna szkoła
Akademia Puchatka
Schronisko

Czyste powietrze wokół nas
Dzień Godności