e-Dziennik
Microsoft Teams
Erasmus+
„Szkoła na podium”
BIP
Godziny lekcyjne
październik 2015
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archive for październik, 2015

PostHeaderIcon „zDolny AslA�zaczek” – jA�zyk angielski

W dniu 20 paA?dziernika 2015r. odbyA� siA� szkolny etap I Konkurs JA�zyka Angielskiego zDolny AslA�zaczek organizowany przez WyA?szA� SzkoA�A� FilologicznA� we WrocA�awiu. Uczestnicy rozwiA�zywali test na platformie e-learningowej sprawdzajA�cy znajomoA�A� leksyki, gramatyki i ortografii, rozumienie tekstu czytanego oraz podstawowA� wiedzA� dotyczA�cA� angielskiego obszaru jA�zykowego (elementy geografii, historii, kultury). Na rozwiA�zanie testu uczniowie mieli 40 minut. W konkursie wziA�A�o udziaA� 17 uczniA?w z klas IV-VI. Do kolejnego etapu konkursu zostajA� zakwalifikowani uczniowie z najlepszymi wynikami w etapie szkolnym, ktA?rzy uzyskali minimum kwalifikacyjne punktA?w.

Pills

Do etapu powiatowego I Konkursu JA�zyka Angielskiego „zDolny AslA�zaczek” zostaA�y zakwalifikowane dwie uczennice: Natalia PA�kalska i DobrosA�awa Adamczewska z klasy VIb.

Serdecznie gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

when does generic singulair come out buy dapoxetine hydrochloride pills online

PostHeaderIcon Konkurs „ZDolny AslA�zaczek” – blok polonistyczno-matematyczny

W dniu 15 paA?dziernika 2015r. odbyA� siA� szkolny etap DolnoA�lA�skiego Konkursu dla UczniA?w SzkA?A� Podstawowych „zDolny AslA�zaczek”, ktA?rego organizatorem jest jest DolnoA�lA�ski OA�rodek Doskonalenia Nauczycieli weA�WrocA�awiu. ByA�a to czA�A�A� polonistyczno-matematyczna konkursu. W eliminacjach szkolnych wziA�A�o udziaA� 13 uczniA?w z klas IV-VI. Uczestnicy konkursu po przeczytaniu tekstu „Gdzie jest zA�oto z tamtych lat?” rozwiA�zywali zadania sprawdzajA�ce wiedzA� i umiejA�tnoA�ci polonistyczne i matematyczne. Na rozwiA�zanie zadaA� uczniowie mieli 60 minut.

Wyniki konkursu:

cheap pills

I miejsce – DobrosA�awa Adamczewska kl. VIb – 19 pkt.

II miejsce – Julia Banasiak kl. VIa – 18 pkt.

III miejsce – Angelika PorA�biak kl. VIB – 17 pkt.

Wszystkie trzy uczennice bA�dA� reprezentowaA�y naszA� szkoA�A� w etapieA� powiatowym konkursu „zDolny AslA�zaczek”.

Gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

buy metoprolol tartrate prednisone treatment for ms

PostHeaderIcon Pasowanie na ucznia

order torsemide classification

Dnia 14 paA?dziernika 2015 roku w sali gimnastycznej SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim 36 pierwszoklasistA?w w rytmie Poloneza wkroczyA�o w poczet uczniA?w SzkoA�y Podstawowej. W uroczystoA�ci wziA�li udziaA�: Dyrekcja SzkoA�y, Rodzice uczniA?w klas pierwszych, Grono pedagogiczne oraz uczniowie caA�ej spoA�ecznoA�ci szkolnej. UroczystoA�A� poprowadziA�a uczennica klasy szA?stej DobrosA�awa Adamczewska.
W czA�A�ci artystycznej bohaterowie tego dnia recytowali wiersze, A�piewali piosenki o szkole i piA�knie naszej Ojczyzny oraz przedstawili inscenizacjA� pt. a�zPrzybory szkolnea�?. Egzamin z wiedzy szkolnej zdali A�piewajA�co, czego dowodem byA�y gromkie brawa.
Po czA�A�ci artystycznej odbyA�a siA� ceremonia A�lubowania i pasowania na ucznia. PierwszoklasiA�ci A�lubowali byA� dobrymi Polakami, godnie reprezentowaA� swojA� szkoA�A� swym zachowaniem i naukA�, sprawiaA� radoA�A� rodzicom i nauczycielom. NastA�pnie Pani Dyrektor Aleksandra Markowska dokonaA�a aktu pasowania na ucznia SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim symbolicznym oA�A?wkiem, po ktA?rym zA�oA?yA�a A?yczenia nowo przyjA�tym uczniom i rodzicom.
Podczas uroczystoA�ci gA�os zabrali przedstawiciele rodzicA?w uczniA?w klas pierwszych dziA�kujA�c za przyjA�cie ich pociech do braci uczniowskiej. Rodzice zA�oA?yli rA?wnieA? swojA� deklaracjA� pomocy dzieciom i dbania o ich rozwA?j. MiA�e sA�owa do uczniA?w skierowaA�a teA? przewodniczA�ca szkoA�y Julia Banasiak, a klasy szA?ste wrA�czyA�y mA�odszym kolegom biaA�e i czerwone rA?A?e. PierwszoklasiA�ci otrzymali od swoich wychowawczyA�, Pani ElA?biety Poradzisz i Pani Anny Horbik pamiA�tkowe dyplomy, a od rodzicA?w drobne upominki. Po uroczystoA�ci czekaA� na dzieci sA�odki poczA�stunek przygotowany przez ich rodzicA?w.

cymbalta cost ontario

buy pills Pills

PostHeaderIcon MA�odzieA?owa Rada Miejska

Dnia 12 paA?dziernika 2015 roku przewodniczA�ca SamorzA�du Uczniowskiego buy pills Julia Banasiak z klasy VIa oraz Marcin Miszkiewicz z klasy V wziA�li udziaA� w II sesji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu. Zanim jednak rozpoczA�A�y siA� uroczyste obrady, radni wziA�li udziaA� w posiedzeniu komisji statutowej MRM oraz warsztatach przygotowujA�cych nowych radnych do pracy w Radzie. Punktualnie o godzinie 10:00 przewodniczA�ca MRM Olimpia Kossakowska rozpoczA�A�a obrady, ktA?rym przysA�uchiwaA� siA� burmistrz gminy Milicz pan Piotr Lech, wiceburmistrz pan SA�awomir Strzelecki oraz przewodniczA�ca Rady Miejskiej pani Halina SmoliA�ska. Po otwarciu obrad gA�os zabraA� Szymon Borowiak, ktA?ry podsumowaA� pierwszy rok dziaA�alnoA�ci II kadencji MRM. NastA�pnie pan Piotr Lech oraz pani Halina SmoliA�ska poA?egnali radnych koA�czA�cych kadencjA�, wrA�czajA�c im dyplomy, pamiA�tkowe statuetki oraz piA�kne rA?A?e. Kolejnym punktem byA�o zaprzysiA�A?enie i wrA�czenie zaA�wiadczeA� nowym radnym. PA?A?niej radni wybierali wiceprzewodniczA�cego MRM, ktA?rym zostaA�a Patrycja Krawczyk. Ostatnim punktem obrad byA�o przedstawienie planu pracy MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu przez jej opiekuna pana Tomasza Kuscha. Przerwy w obradach zwiA�zane m.in. z przygotowaniem wyborA?w wiceprzewodniczA�cego MRM uA�wietnili uczniowie SzkoA�y Muzycznej. Po uzupeA�nieniu skA�adu komisji staA�ych rady przewodniczA�ca MRM zakoA�czyA�a obrady i zaprosiA�a radnych na smaczny poczA�stunek.

order advair samples

http://hepc.ronmetcalfe.com/index.php/2018/03/17/buy-nolvadex-with-mastercard/ purchase silagra online

PostHeaderIcon Wybory do SamorzA�du Uczniowskiego

Dnia 2 paA?dziernika 2015 roku w naszej szkole odbyA�y siA� wybory prezydium SamorzA�du Uczniowskiego. PoprzedziA�a je dwutygodniowa kampania wyborcza, podczas ktA?rej kandydaci z klas IV-VI: Julian Stachura, Julia Banasiak, Julia Ptak, Paulina Surma, DobrosA�awa Adamczewska, Amelia KA�opocka, Wiktoria KoA�odziej, Marcin Miszkiewicz, Jagoda Molska i Dominika Maksyminko starali siA� przekonaA� swoje koleA?anki i kolegA?w do gA�osowania na ich kandydaturA�. Szkolne korytarze zapeA�niA�y siA� interesujA�cymi plakatami wyborczymi, na ktA?rych zostaA�y przedstawione programy wyborcze kandydatA?w. Wszyscy uczniowie szkoA�y mogli zapoznaA� siA� z propozycjami swoich kolegA?w, by potem podjA�A� decyzjA�, na kogo zagA�osowaA�. W wyborach wziA�A�o udziaA� 178 uczniA?w i 8 nauczycieli. W wyniku gA�osowania przewodniczA�cA� SU zostaA�a uczennica klasyA� VI a- Julia Banasiak, jej zastA�pcA� – pills online Paulina Surma (rA?wnieA? z klasyA� VI a), a skarbnikiem uczeA� klasy V – buy levothroid no prescription Marcin Miszkiewicz.

buy panmycin by upjohn

PostHeaderIcon Przyjaciele Pomnikowych Drzew

Dnia 30 wrzeA�nia 2015 roku uczennice klasy V: Jagoda Molska, Nadia Rybka, Oliwia KwaA�niewska i Wiktoria Pachnik uczestniczyA�y w warsztatach inaugurujA�cych projekt a�zPrzyjaciele Pomnikowych Drzewa�?, ktA?ry dotyczy tworzenia pomnikA?w przyrody na terenie gminy Milicz i KroA�nice.

Podczas warsztatA?w omA?wiono znaczenie starych drzew, wyjaA�niono co to sA� pomniki przyrody i jak je identyfikowaA�. NastA�pnie zebrani zostali zapoznani z celami projektu i jak zostaA� a�zOpiekunem pomnikowych drzewa�?. Po pysznym poczA�stunku uczestnicy udali siA� na czA�A�A� praktycznA� warsztatA?w do parku milickiego, gdzie mierzyli obwA?dA� i przekrA?j korony drzew z wykorzystaniem narzA�dzi mierniczych.

http://winna.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/used-nissan-caravan-for-sale-in-zimbabwe/

Celem wspA?lnych dziaA�aA� jest wzmocnienie ochrony drzew o walorach pomnikowych poprzez akcjA� edukacyjnA� i uruchomienie procesu nadania im statusA?w pomnikA?w przyrody.

Cheap

Projekt bA�dzie realizowany w ramach inicjatywy lokalnejA� Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”, ktA?ra zostaA�a zakwalifikowana do projektu Fundacji EkoRozwojuA� w ramach programu LOKALNE EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE ze A�rodkA?w Narodowego Funduszu Ochrony Asrodowiska.

PostHeaderIcon Wizyta w gospodarstwie rybackim

http://qidsurvey.com/?p=485

W dniu 30 wrzeA�nia uczniowie klas IV-VI brali udziaA� w wycieczce edukacyjnej do gospodarstwa rybackiego w Potaszni. Uczniowie mieli moA?liwoA�A� obserwacji pracy rybakA?w, ktA?rzy za pomocA� specjalnych siatek tzw. kasarkA?w przenosili ryby do sortowni. NastA�pnie trafiaA�y one do basenA?w transportowych, gdzie byA�y waA?one zanim zostanA� przewiezione do magazynA?w rybnych.
Pan Krzysztof Bociek, kierownik ZakA�adu Rybackiego Potasznia, zaprezentowaA� uczniom rA?A?ne gatunki ryb zA�owione przez rybakA?w m.in. karpia, amura, suma, jesiotra, szczupaka, lina czy toA�pygA�.

Wizyta w gospodarstwie rybnym zostaA�a zorganizowana w ramach projektu orientacji prozawodowej a�zLudzie rA?A?nych zawodA?wa�?

beconase price comparison Buy siberian ginseng purchase

PostHeaderIcon PoA�kolonie „Milicz Miasto Dzieci”

Buy bonnispaz how much

Od 24 lipca do 30 lipca 64 uczniA?w z naszej szkoA�y wziA�A�o udziaA� w pA?A�koloniach a�zMilicz Miasto Dziecia�?. To byA�y niezapomniane chwile. W cztery dni dzieci poznaA�y zawody takie jak: dekorator bombek choinkowych, filmowiec, ogrodnik, rolnik, bankowiec, dziennikarz, ochroniarz, mechanik samochodowy, straA?ak, tA�umacz, przyrodnik, policjant, leA�nik czy kelner. Od godziny 10:00 do 13:00 kaA?dego dnia dzieci pracowaA�y, aby zarobiA� pieniA�dze tzw. a�zTauronkia�?.A� Zarobione a�ztauronya�? dzieci mogA�y wydaA� w a�zSklepie MarzeA�a�? albo otworzyA� lokatA� w banku Miasta Dzieci i dziA�ki odsetkom z lokaty mogA�y kupiA� wymarzonA� zabawkA�. Po pracy dzieci miaA�y czas na posiA�ek, taniec, gry sportowe lub kino. Wszyscy A�wietnie siA� bawili. ByA� to naprawdA� wspaniale spA�dzony czas.

buy pills

Logo szkoły

Wspiera nas:
EDDB
Bezpieczny Dolnoślązak
BohaterON

Akademia Puchatka
Bezpieczny powrót
Szkoła do hymnu
Zdalne nauczanie
Tabliczka mnożenia
PZU pomoc to moc
PZU Fundacja
SKWzDolny Śląsk Lokalnie
Edukacja dla Doliny Baryczy
Instaling
Przylądek Nadziei
Szkoła Pamięta
Schronisko
Skip to content