Wybory do SamorzA�du Uczniowskiego

Dnia 2 paA?dziernika 2015 roku w naszej szkole odbyA�y siA� wybory prezydium SamorzA�du Uczniowskiego. PoprzedziA�a je dwutygodniowa kampania wyborcza, podczas ktA?rej kandydaci z klas IV-VI: Julian Stachura, Julia Banasiak, Julia Ptak, Paulina Surma, DobrosA�awa Adamczewska, Amelia KA�opocka, Wiktoria KoA�odziej, Marcin Miszkiewicz, Jagoda Molska i Dominika Maksyminko starali siA� przekonaA� swoje koleA?anki i kolegA?w do gA�osowania na ich kandydaturA�. Szkolne korytarze zapeA�niA�y siA� interesujA�cymi plakatami wyborczymi, na ktA?rych zostaA�y przedstawione programy wyborcze kandydatA?w. Wszyscy uczniowie szkoA�y mogli zapoznaA� siA� z propozycjami swoich kolegA?w, by potem podjA�A� decyzjA�, na kogo zagA�osowaA�. W wyborach wziA�A�o udziaA� 178 uczniA?w i 8 nauczycieli. W wyniku gA�osowania przewodniczA�cA� SU zostaA�a uczennica klasyA� VI a- Julia Banasiak, jej zastA�pcA� – pills online Paulina Surma (rA?wnieA? z klasyA� VI a), a skarbnikiem uczeA� klasy V – buy levothroid no prescription Marcin Miszkiewicz.

buy panmycin by upjohn