Przyjaciele Pomnikowych Drzew

Dnia 30 wrzeA�nia 2015 roku uczennice klasy V: Jagoda Molska, Nadia Rybka, Oliwia KwaA�niewska i Wiktoria Pachnik uczestniczyA�y w warsztatach inaugurujA�cych projekt a�zPrzyjaciele Pomnikowych Drzewa�?, ktA?ry dotyczy tworzenia pomnikA?w przyrody na terenie gminy Milicz i KroA�nice.

Podczas warsztatA?w omA?wiono znaczenie starych drzew, wyjaA�niono co to sA� pomniki przyrody i jak je identyfikowaA�. NastA�pnie zebrani zostali zapoznani z celami projektu i jak zostaA� a�zOpiekunem pomnikowych drzewa�?. Po pysznym poczA�stunku uczestnicy udali siA� na czA�A�A� praktycznA� warsztatA?w do parku milickiego, gdzie mierzyli obwA?dA� i przekrA?j korony drzew z wykorzystaniem narzA�dzi mierniczych.

http://winna.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/used-nissan-caravan-for-sale-in-zimbabwe/

Celem wspA?lnych dziaA�aA� jest wzmocnienie ochrony drzew o walorach pomnikowych poprzez akcjA� edukacyjnA� i uruchomienie procesu nadania im statusA?w pomnikA?w przyrody.

Cheap

Projekt bA�dzie realizowany w ramach inicjatywy lokalnejA� Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”, ktA?ra zostaA�a zakwalifikowana do projektu Fundacji EkoRozwojuA� w ramach programu LOKALNE EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE ze A�rodkA?w Narodowego Funduszu Ochrony Asrodowiska.