„zDolny AslA�zaczek” – jA�zyk angielski

W dniu 20 paA?dziernika 2015r. odbyA� siA� szkolny etap I Konkurs JA�zyka Angielskiego zDolny AslA�zaczek organizowany przez WyA?szA� SzkoA�A� FilologicznA� we WrocA�awiu. Uczestnicy rozwiA�zywali test na platformie e-learningowej sprawdzajA�cy znajomoA�A� leksyki, gramatyki i ortografii, rozumienie tekstu czytanego oraz podstawowA� wiedzA� dotyczA�cA� angielskiego obszaru jA�zykowego (elementy geografii, historii, kultury). Na rozwiA�zanie testu uczniowie mieli 40 minut. W konkursie wziA�A�o udziaA� 17 uczniA?w z klas IV-VI. Do kolejnego etapu konkursu zostajA� zakwalifikowani uczniowie z najlepszymi wynikami w etapie szkolnym, ktA?rzy uzyskali minimum kwalifikacyjne punktA?w.

Pills

Do etapu powiatowego I Konkursu JA�zyka Angielskiego „zDolny AslA�zaczek” zostaA�y zakwalifikowane dwie uczennice: Natalia PA�kalska i DobrosA�awa Adamczewska z klasy VIb.

Serdecznie gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

when does generic singulair come out buy dapoxetine hydrochloride pills online