Pasowanie na ucznia

order torsemide classification

Dnia 14 paA?dziernika 2015 roku w sali gimnastycznej SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim 36 pierwszoklasistA?w w rytmie Poloneza wkroczyA�o w poczet uczniA?w SzkoA�y Podstawowej. W uroczystoA�ci wziA�li udziaA�: Dyrekcja SzkoA�y, Rodzice uczniA?w klas pierwszych, Grono pedagogiczne oraz uczniowie caA�ej spoA�ecznoA�ci szkolnej. UroczystoA�A� poprowadziA�a uczennica klasy szA?stej DobrosA�awa Adamczewska.
W czA�A�ci artystycznej bohaterowie tego dnia recytowali wiersze, A�piewali piosenki o szkole i piA�knie naszej Ojczyzny oraz przedstawili inscenizacjA� pt. a�zPrzybory szkolnea�?. Egzamin z wiedzy szkolnej zdali A�piewajA�co, czego dowodem byA�y gromkie brawa.
Po czA�A�ci artystycznej odbyA�a siA� ceremonia A�lubowania i pasowania na ucznia. PierwszoklasiA�ci A�lubowali byA� dobrymi Polakami, godnie reprezentowaA� swojA� szkoA�A� swym zachowaniem i naukA�, sprawiaA� radoA�A� rodzicom i nauczycielom. NastA�pnie Pani Dyrektor Aleksandra Markowska dokonaA�a aktu pasowania na ucznia SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim symbolicznym oA�A?wkiem, po ktA?rym zA�oA?yA�a A?yczenia nowo przyjA�tym uczniom i rodzicom.
Podczas uroczystoA�ci gA�os zabrali przedstawiciele rodzicA?w uczniA?w klas pierwszych dziA�kujA�c za przyjA�cie ich pociech do braci uczniowskiej. Rodzice zA�oA?yli rA?wnieA? swojA� deklaracjA� pomocy dzieciom i dbania o ich rozwA?j. MiA�e sA�owa do uczniA?w skierowaA�a teA? przewodniczA�ca szkoA�y Julia Banasiak, a klasy szA?ste wrA�czyA�y mA�odszym kolegom biaA�e i czerwone rA?A?e. PierwszoklasiA�ci otrzymali od swoich wychowawczyA�, Pani ElA?biety Poradzisz i Pani Anny Horbik pamiA�tkowe dyplomy, a od rodzicA?w drobne upominki. Po uroczystoA�ci czekaA� na dzieci sA�odki poczA�stunek przygotowany przez ich rodzicA?w.

cymbalta cost ontario

buy pills Pills