Zdrowe dzieci piją wodę.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego podsumowaliśmy projekt „Zdrowe dzieci piją wodę”, który został współfinansowany przez Gminę Milicz w ramach zadania realizowanego przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”. Uczniowie zapoznali się z zasadami prawidłowego odżywiania, a szczególnie roli wody w życiu człowieka. Edukacja prozdrowotna została wzbogacona o zakup i montaż nowego poidełka, z którego dzieci chętnie korzystały w gorące czerwcowe dni.

 

 Zadanie było finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Milicz.

Wspiera nas: