Wyniki klasyfikacji – semestr I rok szkolny 2018/2019

 💡  Poniżej prezentujemy wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2018/2019 💡 

 

Frekwencja klas

Uczniowie ze 100% frekwencją

Uczniowie wyróżniający się w nauce klasy I-III

Średnie klas

Uczniowie ze średnią 4,75 i wyższą