Uroczyste Otwarcie Siłowni Plenerowej

W czwartek 21 marca dokonano oficjalnego otwarcia nowej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim. Fundusze na zakup zestawu urządzeń, dzięki którym dzieci nie nudzą się, spędzając przerwy na zewnątrz budynku szkolnego, zostały sfinansowane przez PZU w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc to Moc”. Wykonanie siłowni współfinansowała również Rada Rodziców oraz Bank Spółdzielczy w Miliczu.


Na uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: wiceburmistrz Łukasz Rokita, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Marcin Żmijewski, przedstawicielki Rady Rodziców-Beata Gibasiewicz, Kamila Rzepka i Maria Rachwalska, kierownik ZUK Danuta Piskosz, współtwórca inicjatywy Paulina Patryas. W ceremonii otwarcia wzięli udział również nauczyciele, rodzice, mieszkańcy wioski oraz uczniowie naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się obejrzeniem programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas I-III oraz grupę przedszkolną Ob wraz z wychowawcami. Po występach wszyscy udali się w kierunku siłowni. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przy obiekcie. Następnie uczniowie klas V pod kierunkiem nauczyciela w-f Sławomira Dziurkowskiego zaprezentowali sposób wykorzystania poszczególnych urządzeń. Strefę aktywności fizycznej tworzy 7 urządzeń z 10 stanowiskami do ćwiczeń (wioślarz, orbitrek, biegacz, prostownik pleców, ławka ,drabinka, tweester ,wahacz, jeździec).
Na zakończenie zaproszeni goście udali się do budynku szkoły na słodki poczęstunek, natomiast uczniowie wzięli udział w pikniku na boisku szkolnym.