Tydzień Wychowania

W miesiącu wrześniu w naszej szkole odbył się XI Tydzień Wychowania. Hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania to „Kultura i szacunek tworzą mój pozytywny wizerunek”.
Celem naszych działań było przeciwstawianie się zjawisku wulgaryzacji języka, propagowanie kultury słowa oraz kształtowanie odpowiedzialności za język, nie tylko ojczysty. Zaangażowani w Tydzień Wychowania nauczyciele i wychowawcy podczas lekcji przeprowadzili zajęcia na temat jak zapobiegać wulgaryzmom. Lekcje te poprzedziła ankieta „Wulgaryzmy w języku dzieci i młodzieży- źródła, przyczyny używania”. Uczniowie po przeprowadzonych zajęciach wykonali plakaty na temat zapobiegania wulgaryzmom. Plakaty przyozdobiły szkolny korytarz. Codziennie uczniowie otrzymywali ulotki promujące piękno języka ojczystego.