Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Procedury rekrutacji i wnioski o przyjęcie ➡ Pobierz

 

ZARZĄDZENIE Burmistrza Gminy Milicz z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Miliczu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Milicz na rok szkolny 2022/2023. ➡ Pobierz