Dzień Języka Ojczystego

Dnia 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. w celu zwrócenia uwagi na znaczenie mowy ojczystej jako dziedzictwa kulturowego. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję i ochronę. Troska o język ojczysty to również dbałość o historię, tożsamość, to nieustanne tworzenie i interpretowanie słów, za pomocą których opisujemy świat. Bogactwo i nieograniczony potencjał języka jeszcze mocniej akcentuje odpowiedzialność użytkowników za to, jakim językiem mówią, a piękny język to wyrafinowane wypowiedzi, poprawność w mowie i piśmie, piękna poezja i proza oraz nasza kultura. Zachęcamy do zabaw językiem polskim- poniżej można sprawdzić swoje umiejętności językowe, rozwiązując test przygotowany przez autorki strony: