Pasowanie na ucznia SP we Wziąchowie Wielkim

Dnia 21 października uczniowie klasy pierwszej SP we Wziąchowie Wielkim złożyli uroczyste ślubowanie w obecności pani dyrektor Małgorzaty Posackiej, pani wicedyrektor Beaty Walerjańczyk, uczniów i nauczycieli klas I-III, dzieci z oddziałów przedszkolnych i ich wychowawców oraz przybyłych rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu Narodowego. Uroczystość prowadziły uczennice starszych klas – Agatka i Hania.

 
Następnie na salę wkroczyli, w rytmie Poloneza uczniowie klasy pierwszej. W galowych strojach i biretach na głowie Pierwszoklasiści prezentowali się bardzo dostojnie. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną ,podczas której zostali poddani egzaminowi, który sprawdzał znajomość wiedzy o naszej Ojczyźnie, zasadach grzeczności i znajomości ważnych przedmiotów szkolnych. Pierwszaki udowodnili również, że potrafią tańczyć, prezentując polski taniec ludowy ,,Trojak”.
Po części artystycznej nastąpiło uroczyste pasowanie na ucznia , którego za pomocą ołówka dokonała pani dyrektor, Małgorzata Posacka. Uczniowie otrzymali tradycyjnie dyplomy oraz upominki ufundowane przez ich rodziców. Następnie przedstawiciele rodziców podziękowali za przyjęcie najmłodszych uczniów do grona społeczności szkolnej, składając na ręce pani Dyrektor bukiet kwiatów. Na zakończenie głos zabrała Małgorzata Posacka, dziękując za piękną uroczystość i życząc pierwszoklasistom samych dobrych i szczęśliwych chwil w naszej szkole, Wytłumaczyła dzieciom, że od tej chwili są pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej i mają wpływ na to, co dzieję się w szkole.
Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość przygotowała wychowawczyni Wiesława Kurzawa z pomocą pani pedagog Karoliny Woźnej, a podkłady muzyczne odtwarzał uczeń starszej klasy – Marcel.