MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI

pills online buy cleocin cream over the counter img_20161123_110527

Dnia 23.11.2016r. uczniowie klasA� I a�� III wraz opiekunami, udali siA� na wycieczkA� do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we WrocA�awiu.

cheap compazine dosage

Jest toA� jedyna w Polsce placA?wka muzealna, gromadzA�ca i chroniA�cA� zabytki stanowiA�ce A�wiadectwo dziaA�alnoA�ci poczty na ziemiach polskich, w tym Poczty Polskiej zaA�oA?onej przez krA?la Zygmunta Augusta w 1558 r.
Na wszystkich czekaA�a pani przewodnik, ktA?ra rozpoczA�A�a zwiedzanie od Sali dyliA?ansowej. Uczniowie ze zdumieniem sA�uchali historii przesyA�ania informacji od najdawniejszych czasA?w do dziA� oraz zachwycali siA� ekspozycjami pierwszych A�rodkA?w transportu pocztowego:A� dwa konne pojazdy pocztowe: dwukabinowy dyliA?ans z XIX w. oraz furgon do przewoA?enia listA?w i paczek z 1925 r.
NastA�pnie przenieA�liA�my siA� do dziaA�u filatelistycznego, gdzie mogliA�my podziwiaA�A� znaczki pocztowe. CiekawostkA� okazaA�y siA� znaczki zbierane ze wzglA�du na ich bA�A�dy i usterki powstaA�e w procesie produkcji. NajwyA?sza wartoA�A� znaczka z bA�A�demA� wyniosA�aA� 3,61 miliona euro.
Ostatnim punktem zwiedzania byA�a wystawa Historii Poczty Polskiej, ukazujA�ca rozwA?j urzA�dzeA� pocztowych na ziemiach polskich od utworzenia w 1558 r. Poczty Polskiej do reaktywowania paA�stwowego przedsiA�biorstwa a�zPolska Poczta, Telegraf i Telefona�? po II wojnie A�wiatowej.
DodatkowA� atrakcjA� byA�y warsztaty projektowania znaczkA?w i kartek pocztowych oraz samodzielne adresowanie kartki pocztowej z ostemplowaniem i przyklejeniem znaczka. Ta wyjA�tkowa lekcja historii ukazaA�a uczniom A�wiadomoA�A� przemijania, postA�pu technologicznego oraz wA�asnego miejsca we wspA?A�czesnoA�ci.

http://tematamushrooms.co.nz/buy-aleve-direct-therapy-tens-unit/