Maraton pisania listA?w 2017r.

ranitidine buy pills online W dniu 7 grudnia odbyA� siA� w naszej szkole „Maraton pisania listA?w” organizowany przez Amnesty International. WysyA�amy apele do wA�adz oraz listy solidarnoA�ci do osA?b, ktA?rych prawa sA� A�amane. Im wiA�cej listA?w piszemy, tym wiA�ksza szansa, A?e uda nam siA� poprawiA� los danego bohatera.

where to buy oxytrol patches

http://retour-nail.com/2018/03/19/how-to-buy-xeloda/

W tym roku nasza szkoA�a wybraA�a Clovisa Razafimalala walczA�cego o zachowane lasu deszczowego na Madagaskarze. Tym samym naraziA� siA� przemytnikom drzew rA?A?anych i nieuczciwym urzA�dnikom. Uczniowie naszej szkoA�y pisali listy do Ministra SprawiedliwoA�ci Madagaskaru o uniewaA?nienie wyroku Clovisa.