AIESEC – DZIEA? 1.

Znalezione obrazy dla zapytania day 1Nasza szkoA�a nawiA�zaA�a wspA?A�pracA� z miA�dzynarodowA� organizacjA� studenckA� AIESEC. Od 23.01. do 27.01. bA�dziemy goA�ciA� w naszej szkole trzy studentki:A� http://samaraacottage.com/2018/03/18/order-innopran-xl/ AliciA� Luo z Chin, Buy DeborA� Pereira z Brazylii, EdiatiniA� Ratih z Indonezji.
Przez caA�y tydzieA� prowadziA� bA�dA� zajA�cia w naszej szkole a�� oczywiA�cie w jA�zyku angielskim. OpowiedzA� nam o swoich krajach, rodzinach, kulturze. BA�dA� rA?wnieA? zajA�cia w formie warsztatA?w. KaA?da klasa bA�dzie miaA�a okazjA� uczestniczyA� w takich spotkaniach. Wolontariuszki bA�dA� rA?wnieA? braA�y udziaA� w wyjazdach na lodowisko i w wycieczce do Piekarni a�zRybkaa�? w GA�dkowicach.

PoniedziaA�ek – 23 stycznia – byA� dniem powitalnym.

buy clonidine over the counter

Studentki odwiedziA�y kaA?dA� klasA� i przedstawiA�y siA�. Uczniowie mieli juA? pierwszA� okazjA� na poA�wiczenie jA�zyka angielskiego. KaA?dy uczeA� przywitaA� siA� i przedstawiA� przybyA�ym goA�ciom. Dziewczyny odwiedziA�y rA?wnieA? bibliotekA� szkolnA� i zapoznaA�y siA� z ksiA�gozbiorem. Uczniowie zrobili Ediatini niespodziankA� i zaA�piewali „Happy birthday”, bowiemA� obchodziA�a ona tego dnia swoje urodziny.

where can i buy baby benadryl