Akcja Żaba

17 stycznia rozpoczęła się XIV już edycja Akcji Żaba na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy organizowana przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Prelekcję nt. ochrony płazów przeprowadził starszy strażnik przyrody p. Zdzisław Rogowski. Uczniowie klas I-VIII poznali cykl rozwoju płazów, ich tryb życia, rozrodu i przede wszystkim, jak bardzo są pożyteczne, zjadając uciążliwe dla człowieka owady. Wiosną tysiące żab przekraczają ruchliwe drogi w poszukiwaniu zbiorników rozrodczych i giną pod kołami. Działania, podjęte przez miłośników przyrody mają za cel zmniejszenie strat w populacji płazów. Szkolnym koordynatorem akcji jest nauczyciel przyrody i biologii, p. Monika Matylak.