Szkolny Klub Wolontariatu odwiedziA� a�zMilickie Stowarzyszenie PrzyjaciA?A� Dzieci i OsA?b NiepeA�nosprawnycha�?.

Pills

Dnia 5 marca 2018r. Szkolny Klub Wolontariatu dziaA�ajA�cy w naszej szkole wybraA� siA� do a�zMilickiego Stowarzyszenia PrzyjaciA?A� Dzieci i OsA?b NiepeA�nosprawnycha�?.
Oto jak relacjonuje to wydarzenie jedna z uczestniczek wyjazdu Jagoda Molska uczennica klasy siA?dmej.

florinef order buy dilantin 100 mg best price

a�zDnia 5 marca 2018r. Szkolny Klub Wolontariat pojechaA� do a�zMilickiego Stowarzyszenia PrzyjaciA?A� Dzieci i OsA?b NiepeA�nosprawnycha�? w celu zaprezentowania przedstawienia pt. a�zBA�A�kitny prezenta�?. Wraz z opiekunkA� p. E. RaburskA� jechaA�o nas tam 10 osA?b. Przedstawienie trwaA�o kilkanaA�cie minut a wiA�c zostaA�o nam jeszcze kilkadziesiA�t minut na wspA?lnA� zabawA� z dzieA�mi, ktA?re odwiedziliA�my, a byA�a to grupa przedszkolakA?w. Pani Monika Szyc opiekunka maluchA?w zaprosiA�a nas do poszukiwania przepiA�knej krainy. My zbudowaliA�my most pod ktA?rym przechodziA�y przedszkolaki a potem wspA?lnie pociA�giem wybraliA�my siA� w dalszA� podrA?A?. Po powrocie z podrA?A?y malowaliA�my wspA?lnie kolorowe tulipany odbijajA�c nasze dA�onie. Dzieci byA�y bardzo grzeczne i A�wietnie siA� z nami dogadywaA�y. WA�rA?d dzieci byA� rA?wnieA? niepeA�nosprawny Marcel, chA�opiec na wA?zku inwalidzkim. To, A?e dzieci akceptowaA�y Marcela pomimo jego choroby i A�wietnie siA� z nim bawiA�y zrobiA�o na mnie ogromne wraA?enie.
Wyjazd bardzo mi siA� podobaA� i byA� dla mnie ciekawym doA�wiadczeniem.”

Pills