Spotkanie z wolontariuszami.

buy voltaren pills online buy pills W dniu 01.03.2018 roku zespA?A� wolontariuszy, Anna PoA�ubek – Prezes OR PCK w Miliczu, Paulina Kromarek – ZastA�pca Kierownika biura OR PCK oraz MichaA� Krajka a�� pracownik Fundacji Mobilni Polacy w Miliczu wraz z wolontariuszkA� Elif z Turcji spotkali siA� z dzieA�mi, nauczycielami i dyrekcjA� SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim.

Po powitaniu i wzajemnej prezentacji w grupie dzieci mA�odszych Anna PoA�ubek wraz z PaulinA� Kromarek zaprezentowaA�y 2 scenki rodzajowe pt. a�zNiesienie pomocy osobie starszeja�?. NastA�pnie pani Prezes PCK zapoznaA�a wszystkich z historiA� Polskiego Czerwonego KrzyA?a w Miliczu przytaczajA�c sA�owa A�w. Jana PawA�a II a�zCzA�owiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli siA� z innymia�? Pani A. PoA�ubek opowiedziaA�a dzieciom o pochodzeniu sA�owa wolontariusz i przybliA?yA�a ideA� wolontariatu. Po wysA�uchaniu uczestnicy spotkania obejrzeli 10 minutowy film pt. a�zWolontariat PCK Milicza�?. W trakcie wyA�wietlania filmu, prezentacji wydarzeA� dokonaA�a Paulina Kromarek, po czym zadawaA�a pytania dzieciom odnoA�cie tego co usA�yszaA�y i obejrzaA�y podczas spotkania. KaA?de dziecko za poprawnA� odpowiedz otrzymaA�o nagrodA�.
Pod koniec spotkania Elif, wolontariuszka z Turcji opowiedziaA�a dzieciom o swoim wolontariacie w jA�zyku angielskim, po czym dzieci odpowiadaA�y na zadawane pytania. PomocA� w tA�umaczeniu jA�zyka angielskiego sA�uA?yA� MichaA� Krajka. W grupie uczniA?w starszych przebieg spotkania byA� bardzo podobny.

levothroid shipping