Spotkanie klas I i II z policjantem.

http://deviseafoods.co.in/?p=1779 doxycycline hyclate online pharmacy W ramach dziaA�aA� profilaktycznych zwiA�zanych zA�bezpieczeA�stwem dzieci, 9 marca uczniowie klas I i II naszej szkoA�y uczestniczyli wA�spotkaniu zA�funkcjonariuszem policji, pracujA�cym na co dzieA� wA�Komisariacie Policji w Miliczu, panem Robertem PeA�. ProwadzA�cy spotkanie zwracaA� uwagA�, jakie reguA�y bezpieczeA�stwa naleA?y zachowaA� wA�drodze do iA�ze szkoA�y oraz poza miejscem zamieszkania, przypominaA� zasady poruszania siA� po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem.

buy pills buy diakof prospect

Ponadto podkreA�liA�, jak waA?nA� rolA� peA�niA� elementy odblaskowe, ktA?re kaA?dy uczeA� powinien posiadaA�. GoA�A� zwrA?ciA� rA?wnieA? uwagA� na niebezpieczeA�stwa, jakie mogA� czyhaA� na dzieci wA�kontaktach zA�obcymi czy zagroA?enia wynikajA�ce zA�obcowaniem zA�nieznanymi zwierzA�tami. OdpowiadajA�c na zadawane pytania, dzieci wykazaA�y siA� wiedzA� z zakresu bezpieczeA�stwa wA�ruchu drogowym, podawaA�y teA? przykA�ady niewA�aA�ciwego zachowania siA�.