Archive for Maj, 2015

PostHeaderIcon Реально Ли Выиграть В Рулетку?

Этот это по его части проведет подробную беседу из клиентом равным образом восстановит полную картину происходившего, так чтобы встретить пути решения данной проблемы, тогда оговор в отказе через экспертизы покамест далеко не является приговором. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon „Zabawy z ortografią”

Dnia 21 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Sułowie odbył się I Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ”.  W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas II i III reprezentujących 8 szkół powiatu milickiego. Miłym akcentem rozpoczynającym konkurs był występ artystyczny w wykonaniu uczniów z Sułowa. W zabawie brały udział dwuosobowe drużyny. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy trzeciej: Dominika Maksyminko i Julian Stachura. Uczniowie otrzymali do rozwiązania zadania ortograficzne (rebusy, teksty z lukami, gry, krzyżówki), które rozwiązywali w określonym czasie. Reprezentanci naszej szkoły zajęli II miejsce. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.
GRATULUJEMY!!!

PostHeaderIcon „Zabawy językiem polskim”

Dnia 15 maja bieżącego roku Katarzyna Polit i Anna Kozak z klasy VI wzięły udział w XIV Powiatowym Konkursie „ Zabawy językiem polskim” w Dunkowej, który był skierowany do uczniów klas V i VI. Dwunastu uczestników z sześciu gminnych szkół podstawowych najpierw przez 45 minut rozwiązywało test gramatyczny, w którym roiło się od trudności językowych. Po kilkunastominutowej przerwie uczniowie musieli się zmierzyć z testem dotyczącym znajomości związków frazeologicznych.

W wyniku końcowej klasyfikacji nasza uczennica Katarzyna Polit zajęła III miejsce!

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a laureaci dyplomy i nagrody książkowe. Konkurs przebiegał we wspaniałej atmosferze, uczniowie dobrze się bawili, a jednocześnie poszerzyli swoją wiedzę z nauki języku i frazeologii.

Serdecznie gratulujemy!

PostHeaderIcon V Powiatowy Konkurs Kaligraficzny

Dnia 13 maja 2015 roku 16 uczniów ze szkół podstawowych w Miliczu, Czatkowicach, Wziąchowa Wielkiego, Kuźnicy Czeszyckiej, Krośnic i Pakosławska wzięło udział w V Powiatowym Konkursie Kaligraficznym zorganizowanym przez Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach. Celem zmagań było rozbudzanie umiejętności starannego i estetycznego pisania, uczenie poprawnego odtwarzania kształtu liter oraz doskonalenie pisma odręcznego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy szóstej- Katarzyna Polit i Hanna Frankiewicz. Dziewczęta w czasie 45 minut musiały przepisać fragment tekstu „Czym jest kaligrafia?”. Następnie jury w składzie: p.Wiesława Wysopal (dyrektor ZSiP w Krośnicach), p.Katarzyna Pufal- Puchała (bibliotekarz w ZSiP w Krośnicach), p.Iwona Nawrot (pracownik Urzędu Gminy w Krośnicach ds. Kadr i Oświaty), p.Ireneusz Rozmus (nauczyciel w ZS w Kuźnicy Czeszyckiej) oraz p.Zygmunt Rupociński (dyrektor BS w Krośnicach) biorąc pod uwagę stosowanie jednolitych proporcji liter, właściwe łączenie liter, pisanie w liniaturze, stosowanie właściwych odstępów między wyrazami czy estetykę i czytelność dokonało oceny prac uczestniczek i wyłoniło laureatów. Reprezentantki naszej szkoły zdeklasowały przeciwników zdobywając ex aequo I miejsce. Nagrodzone uczennice otrzymały piękne pióra marki Parker oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni poprzez dyplomy oraz upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy. Serdecznie gratulujemy!

PostHeaderIcon „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci”

13 kwietnia br. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków pod tytułem „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci”. Wzięło w nim udział 11 przedszkolaków. Dzieci recytowały wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. W konkursie ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, dykcja, modulacja głosu, tempo mówienia, regulacja oddechu i ogólne wrażenie artystyczne.

Zwycięzcami konkursu zostali: Marta Ostrowska 0”A”, Wiktoria Nestoruk 0”A” i Szymon Duczmal 0”B”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

PostHeaderIcon Konkurs literacki

Uczniowie klas I-VI brali udział w konkursie literackim „Oto moja bajka właśnie”.Piękne bajki na konkurs napisali:

1. Marcel Marczyk z klasy Ib
2. Marcin Miszkiewicz z klasy IV
3. Aleksandra Macholak z klasy VI
4. Ania Kozak z klasy VI

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas 6. Wrocławskich Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, które odbędą się w dniach 28-31 maja 2015 roku.

PostHeaderIcon Konkurs plastyczny „Rysuję PROW 2007-2013”

Uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI wzięli udział w konkursie plastycznym „Rysuję PROW 2007-2013”.

Celem konkursu jest promocja działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) tj. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz osi 4 Leader. Ważnym aspektem konkursu jest edukacja obywatelska, gdyż jego uczestnicy poznają możliwości rozwoju swoich środowisk lokalnych poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie środków Unii Europejskiej. Mogliśmy wysłać tylko 10 prac. Komisja konkursowa zakwalifikowała prace następujących uczniów:

1.Jagoda Molska
2.Nadia Rybka
3.Aleksandra Macholak
4.Kinga Miękus
5.Martyna Miszkiewicz
6.Marcin Miszkiewicz
7.Krenz Amelia
8.Zuzia Mikołajczyk
9. tba
10.tba

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu.

PostHeaderIcon Wiwat 3 maj!

Dnia 30 kwietnia 2015 w naszej szkole odbyła się akademia dotycząca majowych świąt. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez Nikolę Wołos piosenki „Gołębi song”. Utwór wprowadził wszystkich obecnych w podniosły nastrój, który został spotęgowany wspólnym wykonaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Jagoda Molska i Marcin Miszkiewicz zaprosili publiczność w krótką podróż, która przybliżyć miała historię powstania majowych dni świątecznych.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Konkurs Kaligraficzny

Dnia 21.04.2015 roku odbył się etap szkolny Konkursu Kaligraficznego. Wzięło w nim udział 6 uczniów.

Uczestnicy konkursu musieli dostarczyć próbkę swoich możliwości kaligraficznych w postaci możliwie jak najładniej przepisanego tekstu. Komisja konkursowa w składzie: Iwona Mensfeld- Rucińska i Gabriela Krupińska-Srokowska, biorąc pod uwagę staranność, oryginalność elementów graficznych, płynność pisma, estetykę połączeń literowych oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną przyznała następujące miejsca:

I miejsce Katarzyna Polit

II miejsce Hanna Frankiewicz

III miejsce Weronika Otworowska

Laureatki konkursu szkolnego będą reprezentowały szkołę w etapie powiatowym, który odbędzie się 13.05.2015 r. w Krośnicach.

PostHeaderIcon „Zabawy językiem polskim”

Dnia 28.04.2015 roku odbył się etap szkolny konkursu dla klas IV-VI – „Zabawy językiem polskim”. Wzięło w nim udział 16 uczniów.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania dotyczące poprawności językowej i gramatycznej oraz frazeologii i ortografii przygotowane przez komisję konkursową w składzie: Iwona Mensfeld- Rucińska i Gabriela Krupińska-Srokowska. Biorąc pod uwagę ilość zdobytych punktów komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce Katarzyna Polit z wynikiem 112 pkt.

II miejsce Anna Kozak z wynikiem 88 pkt.

III miejsce Angelika Porębiak z wynikiem 78 pkt.

Do etapu powiatowego, który odbędzie się 15.05.2015 r. w Dunkowej komisja zakwalifikowała Katarzynę Polit i Annę Kozak.

Logo szkoły
Wspiera nas:
PZU Fundacja
zDolny Śląsk Lokalnie
Edukacja dla Doliny Baryczy
Instaling
Szkolny Klub Wolontariatu
Przylądek Nadziei
Dzień Tabliczki Mnożenia
Zdrowie
Bezpieczna szkoła
Akademia Puchatka
Schronisko

Czyste powietrze wokół nas
Dzień Godności