XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”.

W dniu 8 maja Wiktoria Burszowska uczennica z klasy IVb i Krzysztof Matela uczeń z klasy VIb reprezentowali naszą szkołę w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza ortografii” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Sułowie.


Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych. W konkursie tym brało udział 16 uczniów. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ortograficznych uczniów, propagowanie poprawnej pisowni oraz znajomości i stosowania w praktyce zasad ortograficznych oraz promowanie uczniów uzdolnionych ortograficznie. Konkurs polegał na napisaniu dyktanda obejmującego mieszane reguły ortograficzne.

Krzysztof Matela został laureatem III miejsca. Serdecznie gratulujemy!!!