Wycieczka klas I-III z rządowego projektu „Poznaj Polskę”

17.10.2022r. uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej, wyruszyli na wycieczkę dofinansowaną przez rządowe Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” do Wrocławia. W wycieczce wzięło udział 47 uczniów.
Program wycieczki obejmował zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wraz z przewodnikiem spacerowaliśmy po alejkach z pięknymi ekspozycjami kwiatów, krzewów, drzew, pośród stawów, wodospadów, fontann. W ogrodzie jest 27 okazów uznanych za pomniki przyrody: dęby, buki, miłorzęby, cisy, platany. Zwiedziliśmy w alpinarium ekspozycje skamieniałych odcisków wymarłych roślin , skamieniałych pni drzew, połączone z prelekcją na
temat powstania życia na ziemi. Widzieliśmy dąb Jana Pawła II, z podarowanych przez papieża nasion.

Następnie udaliśmy się do wrocławskiego ZOO. W tym miejscu, choć byliśmy już porządnie zmęczeni, udało nam się zwiedzić Afrykarium i jego niesamowite podwodne skarby. Podziwialiśmy ryby i rośliny z mórz i oceanów. Wywarły one na nas ogromne wrażenie. Potem pospacerowaliśmy jeszcze po całym ogrodzie zoologicznym, poznając zwierzęta z całego świata. Ostatni punkt naszej wycieczki bardzo nas zmęczył, ale wrażenia ze zwiedzania Wrocławia na pewno warte były takiego wysiłku. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Zajazd u Bartka, gdzie z apetytem zjedliśmy obiad.
Wycieczka przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w pamięci uczestników.