Wycieczka klas I-III do wrocławskiego ZOO

Dnia 23 maja 2023 r. uczniowie kl. I-III wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do wrocławskiego ZOO w ramach realizacji projektu ”Wsparcie edukacji w szkołach Gminy Milicz”. Celem wycieczki było: wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, zapoznanie się z warunkami życia zwierząt mieszkających w zoo oraz kształtowanie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej
Głównym punktem wycieczki były warsztaty przyrodnicze Była to pogadanka na temat „Zmysły w świecie zwierząt” z prezentacją o różnorodności żywych organizmów, cechach różnorodnych gromad kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem zmysłów zwierząt. Gatunki, z którymi uczniowie zapoznali się to reprezentanci wszystkich grup kręgowców od ryb po ssaki o nazwach ciekawych i nieoczywistych. Dodatkowo podczas zajęć uczestnicy byli wciągani w interakcję, najczęściej w formie pogadanki czy zabawy np. w parach sprawdzali jak reagują: zmysł wzroku po zasłonięciu oczu, zmysł słuchu po zatkaniu uszu, czy też rozpoznawali zapachy i odgadywali nazwy przedmiotów po dotyku. Swoje spostrzeżenia zapisywali na specjalnie przygotowanych kartach pracy.
Warsztaty pozwoliły uczniom zaangażować się w temat, wykazać wiedzą i logicznym myśleniem, a prowadzącemu dostosować poziom zajęć do grupy.
Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną formą nauki o przyrodzie.