Wycieczka do Rudy Sułowskiej

W środę 22 września 2021r. uczniowie klas siódmej i szóstej udali się na wycieczkę szkolną do Rudy Sułowskiej aby wziąć udział w wyprawie edukacyjnej „Poznajmy Stawy Milickie-świat przyrody”. Wyjazd miał charakter krajoznawczo – turystyczny i składał się z dwóch części- terenowej i warsztatowej. W pierwszej części uczestnicy otrzymali lornetki i karty pracy, po czym udali się wraz z przewodnikiem na ścieżkę dydaktyczną pomiędzy stawami na terenie ścisłego rezerwatu ptaków wodnych. Podczas spaceru udało się zaobserwować łabędzie, perkozy i liczne czaple, a także żerowisko bobrów. Przewodnik opowiedział historię powstania stawów i proces oraz specyfikę hodowli karpia milickiego. Druga część warsztatów została poświęcona sztuce łowienia ryb za pomocą sieci oraz wędki. Doświadczony ichtiolog zaprezentował technikę rzucania sieci uczniom, którzy następnie sami spróbowali swoich sił w sztuce łowienia ryb.

Na zakończenie dzieci mogły zagrzać się przy ognisku i posilić kiełbaską z ognia po wyczerpującej wyprawie pośród stawów.
Choć większość z nas wychowała się pośród stawów, wycieczka z przewodnikiem okazała się bardzo pouczającym doświadczeniem, bo otrzymaliśmy wiedzę od fachowców, dla których ta praca to pasja.
Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu pt. „Wychodzimy z ławek. Dolina Baryczy, poznaj swoją okolicę” sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.