Wycieczka do Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego

Dnia 27 paA?dziernika 2017r. uczniowie z naszej szkoA�y z klas 2a, 3a, 3b, 4a, 4b i 5 braA�y udziaA� w wycieczce do Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego w Rudzie SuA�owskiej. Wraz z przewodnikiem zwiedziA�y Skansen i Dom Rybaka. PoznaA�yA�historiA� ryboA�A?wstwa oraz hodowli ryb na terenie Doliny Baryczy, ktA?ra siA�ga XII wieku. W Domu Rybaka dzieci obejrzaA�y film o Dolinie Baryczy.

NastA�pnieA�dowiedziaA�y siA� co to jest PA�uczka, a jest to budynek, w ktA?rym moA?na zobaczyA� ryby sA�odkowodne hodowane w stawach. DalejA�dzieci przeszA�y do ZwierzyA�ca, gdzie moA?na byA�o bezpoA�rednio podejA�A� do zwierzA�t. Ciekawa byA�a dla dzieci AscieA?ka ZmysA�A?w, gdzie moA?na byA�o poznaA� rA?A?ne podA�oA?a, zapachy i odgA�osy przyrody. AleA�najwiA�kszA� atrakcjA� okazaA� siA� wodny plac zabaw z zestawem kanaA�A?w z moA?liwoA�ciA� pA�yniA�cia wody. NaA�zakoA�czenie wycieczki dzieci piekA�y kieA�baski przy ognisku. NaA�terenie Centrum jest rA?wnieA? Gospoda i A?owisko. WiosnA� wrA?cimy do Rudy SuA�owskiej na Fotosafari miA�dzyA�stawami.

WycieczkaA�zorganizowana byA�a w ramach dziaA�alnoA�ci Szkolnego KoA�a Turystycznego i przy wspA?A�pracy Gminy Milicz.

cheap trileptal dosage

  purchase lynoral obat buy pills cheap pills