Pasowanie na ucznia SP we WziA�chowie Wielkim

Uczniowie klas pierwszych sA� juA? peA�noprawnymi czA�onkami spoA�ecznoA�ci uczniowskiej. 26 paA?dziernika 2017 roku oA�godzinie 9:50 wA�naszej szkole odbyA�o siA� uroczyste pasowanie klas pierwszych.
AswiA�teczny strA?j galowy uczniA?w, dekoracja sali, przygotowany sprzA�t nagA�aA�niajA�cy a�� to wszystko po to, aby A�lubowanie pierwszakA?w wypadA�o jak najbardziej uroczyA�cie. Przedstawiciele SamorzA�du Szkolnego (Zuzanna Rybka i Hanna MiA�kus) przywitaA�y wszystkich zebranych, a szczegA?lnie pierwszoklasistA?w.

WyjA�tkowym goA�ciem podczas uroczystoA�ci byA�a Dobra WrA?A?ka (Weronika KrzyA?anek) z dalekiej krainy. Niestety pojawiA�a siA� takA?e nieproszona ZA�a WrA?A?ka (Nikola Gendera) i wypowiedziaA�a tajemnicze zaklA�cie zaczarowujA�c wszystkie pierwszaki w A?A?A�todzioby. W takiej sytuacji uroczystoA�A� postanowiono odwoA�aA�, lecz Dobra WrA?A?ka znalazA�a radA� na zA�e zaklA�cie. ZaprosiA�a dzieci w podrA?A? do Czterech Krain: Pracy, Muzyki, MA�droA�ci i MiA�oA�ci.

OdwiedziA�y KrainA� Muzyki i otrzymaA�y symbol tej krainy a�� klucz wiolinowy. UdowodniA�y, A?e piA�knie A�piewajA�.

W Krainie Pracy wszystkie okazaA�y siA� pracowite, otrzymaA�y symbol pracowitoA�ci – pszczA?A�kA�.

W Krainie MiA�oA�ci pokazaA�y jak bardzo kochajA� swojA� ojczyznA�. OtrzymaA�y symbol miA�oA�ci – serce.

Z Krainy MA�droA�ci przywiozA�y symbol mA�droA�ci – sowA�.

purchase lincocin injection
http://phen-es.com/index.php/2018/03/18/erexin-v-buy/ Cheap

UdowodniA�y, A?e sA� gotowe do zA�oA?enia uroczystego A�lubowania. NajwaA?niejszymA� momentem uroczystoA�ci byA�o zA�oA?enie przez najmA�odszych uczniA?w naszej szkoA�y przysiA�gi uczniowskiej. Uczniowie, Chodacki Gracjan, Cierniejewska Hanna, Gendera Klaudia, Gibasiewicz Lena, Grzegorek Adrianna, Jaszewska Dominika, Kosatka Kacper, KrzyA?anek Martyna, Kuzaj Nikodem, Leszczyszyn Marcin, Lipski Wojciech, Maciejewska Oliwia, MoA� Magdalena, Nowak BartA�omiej, Pachnik Dominika, PrzegoA� Daria, PrzegoA� Dominik, Rachwalska Dorota, Rzepka Jakub, Sadek Oliwia, Skrzypczak Julia, Szymanowski Szymon, Szymanowski Wojciech, Terkiewicz Zuzanna i WiA�cek Agata A�lubowali: ,,byA� dobrym uczniem, dbaA� o honor swojej szkoA�y, uczyA� siA� dobrze, sA�uA?yA� pomocA� sA�abszym, sA�uchaA� nauczycieli, postawA� swojA� sprawiaA� radoA�A� wychowawcom i rodzicom, by wyrosnA�A� na dobrego czA�owieka i wzorowego Polaka.a�?

Po A�lubowaniu kaA?dy zA�pierwszakA?w dostA�piA� zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym oA�A?wkiem przez PaniA� Dyrektor MaA�gorzatA� PosackA�. Wszystkie dzieci byA�y bardzo skupione iA�wzruszone, A�wietnie prezentowaA�y siA� wA�stroju galowym oraz uczniowskich biretach. a�?Po pasowaniu uczniowie otrzymali dyplomy pasowania i kuferki ze sA�odyczami. Po ceremonii dzieci pozowaA�y do fotografii grupowych iA�indywidualnych. Po tym udaA�y siA� z zaproszonymi goA�A�mi do sali wiejskiej we WziA�chowie Wielkim na sA�odki poczA�stunek.a�?a�? UroczystoA�A� przygotowaA�a wychowawczyni klasy I – Pani MirosA�awa Janas. PoczA�stunek przygotowali rodzice uczniA?w klasy pierwszej. DuA?y wkA�ad w organizacjA� uroczystoA�ci miaA�y: Pani Kamila Rzepka i Pani Monika Gendera.

RODZICOM GRATULUJEMY WSPANIAA?YCH POCIECH, a�? A PIERWSZAKOM A�YCZYMY WIELU SUKCESA�W! ranitidine buy uk