„TydzieA� Polski”

W dniach od 5 do 8 listopada kolejny juA? raz obchodziliA�my TydzieA� Polski, ktA?ry byA� realizowany w formie edukacyjnego projektu szkolnego angaA?ujA�cego wszystkich uczniA?w naszej szkoA�y. GA�A?wnym celem tego projektu byA�o ksztaA�towanie postaw patriotycznych poprzez poznanie historii Polski. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali gazetki tematyczne poA�wiA�cone zaborom, powstaniom narodowym i odzyskaniu niepodlegA�oA�ci w 1918 roku.


urispas online shopping cheap pills

W dalszej czA�A�ci imprezy odbyA� siA� quiz historyczny klas IV-VI, podczas ktA?rego uczniowie musieli siA� wykazaA� znajomoA�ciA� faktA?w historycznych od rozbiorA?w Polski po zakoA�czenie I wojny A�wiatowej i odzyskanie niepodlegA�oA�ci. Komisja w skA�adzie: A. Markowska, I. BochyA�ska i A. DA�bska oceniaA�a wiedzA� historycznA� przedstawicieli poszczegA?lnych klas. W wyniku zaciA�tej rywalizacji jury postanowiA�o przyznaA� dwa I miejsca uczniom klasy VI a i VI b oraz II miejsce druA?ynie z klasy V a. Pani Dyrektor Aleksandra Markowska wrA�czyA�a najlepszym zespoA�om pamiA�tkowe dyplomy, gratulujA�c wysokiego poziomu wiedzy.

Projekt TydzieA� Polski uA�wiadomiA� uczniom naszej szkoA�y, A?e bycie patriotA� to nie tylko znajomoA�A� hymnu narodowego, wywieszanie podczas rocznic narodowych flagi, ale takA?e rzetelna nauka m.in. dziejA?w naszej ojczyzny poprzez poznanie waA?nych postaci, miejsc, dat i wydarzeA� historycznych.

http://cholisul-anam.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/triamterene-for-sale/