Pasowanie na ucznia

Dnia 31 paA?dziernika 2013r. w SP we WziA�chowie Wielkim odbyA�o siA� uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W uroczystoA�ci wziA�li udziaA� uczniowie caA�ej spoA�ecznoA�ci szkolnej, pracownicy szkoA�y oraz rodzice pierwszakA?w.

UroczystoA�A� miaA�a miejsce w szkolnej sali gimnastycznej na tle piA�knej dekoracji przedstawiajA�cej portrety pierwszoklasistA?w, tekst A�lubowania oraz mapA� Polski ze wskazaniem na poA�oA?enie miejscowoA�ci, w ktA?rej znajduje siA� szkoA�a. Nie zabrakA�o takA?e akcentA?w patriotycznych – flagi Polski i godA�a. Po sygnale (dA?wiA�k starego szkolnego dzwonka) prowadzA�cych uczennic kl. IVa K. Skrzypczak i J. Banasiak, uczniowie klasy pierwszej na tle muzyki, w granatowych biretach, z gracjA� kolejno wkraczali na salA� przedstawiajA�c siA�. NastA�pnie gA�oA�no wyrazili miA�oA�A� do ojczyzny recytujA�c utwA?r ,,Polak maA�ya�?A� po czym odA�piewano hymn Polski. W dalszej czA�A�ci uczniowie zaprezentowaliA� swA?j kontrakt klasowy i krA?tkA� scenkA�. Po wniesieniu na A�rodek sali flagi Polski pierwszacy zA�oA?yli A�lubowanie, po ktA?rym pani dyrektor A.Markowska dokonaA�a pasowania symbolicznym oA�A?wkiem. Podczas uroczystoA�ci gA�os zabrali przedstawiciele rodzicA?w uczniA?w klasy pierwszej dziA�kujA�c za przyjA�cie ich pociech do braci uczniowskiej. Rodzice zA�oA?yli rA?wnieA? swojA� deklaracjA� pomocy dzieciom, dbania o ich rozwA?j, wyrazili to sA�owamiA� wiersza PoA?niatowskiej. MiA�e sA�owa do uczniA?w skierowaA�a teA? przewodniczA�ca szkoA�y, a klasy szA?ste przygotowaA�y dla mA�odszych kolegA?w drobne upominki. Na koniec gA�os zabraA�a pani dyrektor szkoA�y A?yczA�c dzieciom kaA?dego dnia uA�miechu na twarzach. Po uroczystoA�ci czekaA� na dzieci sA�odki poczA�stunek przygotowany przez ich rodzicA?w. UroczystoA�A� przygotowaA�a wychowawczyniA� pani L.Turczynowska, a oA� oprawA� muzycznA� zadbaA�a pani M.Matylak.

purchase antabuse Pills