V Sesja MA�odzieA?owej Rady Miejskiej

Dnia 14 listopada 2013 roku Jagoda Matela kolejny raz uczestniczyA�a w obradach V sesji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu. Spotkanie odbyA�o siA� w sali numer 4 UrzA�du Miejskiego, a rozpoczA�A� je pan Tomasz Kusch, ktA?ry zapoznaA� uczniA?w z porzA�dkiem dziaA�aA�.

NastA�pnie mA�odzi radni wziA�li udziaA� w warsztatach przeprowadzonych przez opiekuna MRM. Podczas warsztatA?w radni dyskutowali nad planem pracy MRM w bieA?A�cym roku szkolnym. Po krA?tkiej przerwie odbyA�y siA� obrady V sesji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej. Na sesji pojawiA�a siA� wiceburmistrz Henryka Skrzynecka, ktA?ra bacznie przyglA�daA�a siA� obradom. Na poczA�tku wiceprzewodniczA�ca MRM przedstawiA�a porzA�dek obrad, ktA?ry zostaA� jednogA�oA�nie przyjA�ty przez radnych. NastA�pnie wiceprzewodniczA�ca przyjA�A�a A�lubowanie nowych radnych, a p. Henryka Skrzynecka wrA�czyA�a akty powoA�ania i A?yczyA�a radnym owocnej pracy. Kolejnym punktem byA�y wybory na PrzewodniczA�cego i WiceprzewodniczA�cego MRM. NowA� przewodniczA�cA� MRM zostaA�a Olimpia Kossakowska, ktA?ra tuA? po wyborach podziA�kowaA�a za okazane jej zaufanie i obiecaA�a nie zwieA�A� podczas pracy w MRM. Ostatnim punktem obrad byA�o zatwierdzenie do realizacji planu MRM oraz powoA�anie komisji doraA?nej. Na tym zakoA�czono obrady V sesji MRM.

hytrin sale cheap pills does micardis hct have a generic Pills