Techniki uczenia siA�

We wtorek 18 X 2016 r. odbyA�y siA� warsztaty dla klas V i VI nt.: Technik efektywnego uczenia siA� i automotywacji.

cheap pills


Przez efektywne uczenie rozumiemy maksymalnA� zdolnoA�A� do przyswajania danej, potrzebnej wiedzy a takA?e prawidA�owe jej wykorzystanie w okreA�lonym czasie. Czas nauki moA?na podzieliA� na dwa etapy: w szkole i w domu. Zakres wiedzy na ten temat nie powinien ograniczaA� siA� tylko do efektywnego a�zpobieraniaa�? wiadomoA�ci, ale takA?e do tworzenia materiaA�A?w pomocniczych np. notatek, powtarzania przyswojonego materiaA�u, zapamiA�tywania i wreszcie – wykorzystania nabytej wiedzya�?.

http://www.ashleekim.com/buy-eulexin-medication/