Warsztaty mydlarskie

W zwiA�zku ze Aswiatowym Dniem Mycia RA�k dnia 20 X 2016r. odbyA�y siA� w naszej szkole warsztaty mydlarskie.
Podczas warsztatA?w uczestnicy poznali historiA� powstawania mydA�a. NastA�pnie kaA?de dziecko otrzymaA�o formy i bazA� mydlanA� do wykreowania mydeA�ek. Dzieci wybieraA�y kolory, zapachy, mydlane dodatki i inne ozdoby, z ktA?rych uA�oA?yA�y wA�asnA� kompozycjA� na mydeA�kach.Wszystkie mydeA�ka zostaA�y na koniec piA�knie zapakowane i zabrane przez uczestnikA?w warsztatA?w do domu. OdbyA�a siA� pogadanka na temat znaczenia mycia rA�k dla zdrowia i A?ycia oraz uczniowie zostali zapoznani z technikA� mycia rA�k.

cheap midamor amiloride

Nasza szkoA�a otrzymaA�a certyfikat szkoA�y promujA�cej zdrowie:
– Za udziaA� w Akcji Aswiatowego Dnia Mycia RA�k.
– Propagowanie wA�rA?d dzieci i mA�odzieA?y znaczenia mycia rA�k dla zdrowia i A?ycia.
– Zapoznanie z technikA� mycia rA�k.

Zobacz wiA�cej zdjA�A�

abana salon prices http://janrakhwala.com/?p=2523 cheap pills