Szkoła na podium

SPRAWOZDANIE PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU„SZKOŁA NA PODIUM- TUTAJ LUBIĘ SIĘ UCZYĆ

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim jest jedną z czterech placówek objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć! Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów oraz wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu szkoły.

§1W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesne pracownie: językową, chemiczną, terapeutyczną, a także doposażono pracownie: przyrodniczą, matematyczną, fizyczną, informatyczną w pomoce dydaktyczne oraz zestawy tablic interaktywnych, zestaw tablicy z rzutnikiem, laptopów, tabletów.
Zajęcia odbywały się w nowych pracowniach z nowoczesnymi pomocami (w tym TIK) cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie chętnie i z wielkim entuzjazmem brali udział w zajęciach rozwijających z matematyki, przyrody, chemii, języka angielskiego, zajęciach terapeutycznych , warsztatach ogólnorozwojowych. Dodatkowo uczniowie skorzystali z  oferty zajęć terenowych- Ekowarsztatów w Dolinie Baryczy, a także warsztatów wyjazdowych do edukacyjnych placówek na Dolnym Śląsku. Rodzicom zaoferowano warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze. Natomiast nauczyciele podczas szkoleń w ramach projektu skorzystali z fachowej wiedzy dotyczącej skutecznych i atrakcyjnych sposobów pracy z uczniem oraz zostali przeszkoleni z zakresu TIK oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji.

Szczegółowe sprawozdania z poszczególnych zajęć znajdują się w zakładce ➡  „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!”