Spotkanie z pedagogiem i psychologiem

W ramach obchodów Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w naszej szkole odbyły się zajęcia dotyczące problematyki niepełnosprawności. Panie prowadzące z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego omówiły z uczniami zagadnienia dotyczące różnic między ludźmi, które można podzielić na te widoczne gołym okiem oraz te, które pozostają ukryte. Podczas spotkania uczniowie klas V dowiedzieli się, jak funkcjonuje osoba autystyczna; poznali w jaki sposób odbiera dźwięki i odbiera bodźce. Ważnym zagadnieniem poruszanym przez prowadzące był również temat tolerancji, czy jesteśmy osobami tolerancyjnymi wobec siebie, czy oceniamy siebie sprawiedliwie, czy każdy z nas musi być taki sam? Zajęcia zakończyły się ciekawymi eksperymentami, w których uczniowie z chęcią uczestniczyli. Serdecznie dziękujemy Paniom z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczemu za przeprowadzenie zajęć.