Ósmoklasiści poznawali ofertę edukacyjną milickich szkół.

W dniu 3 kwietnia uczniowie klasy ósmej pod opieką p.pedagog- Karoliny Woźnej i p.wychowawczyni Iwony Mensfeld-Rucińskiej mieli okazję poznać ofertę edukacyjną dwóch milickich szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

W ZS ósmoklasiści zostali powitani przez p.wicedyrektor Marzenę Łakiewicz, która następnie przekazała uczniów pod opiekę wolontariuszek. Dziewczęta oprowadziły nas po szkole. Byliśmy w sali informatycznej, gdzie dowiedzieliśmy się, jak wygląda nauka w technikum informatycznym. Mieliśmy okazję zobaczyć bibliotekę i usłyszeć zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego. Spotkaliśmy się także z uczniami technikum ekonomicznego, którzy opowiedzieli o swojej szkole. Pan Artur Stolarek, kierownik praktycznej nauki zawodu, opowiedział o zasadach przyjęcia do szkoły branżowej, a pan Grzegorz Połubek o rekrutacji do technikum mechanicznego. Mieliśmy także okazję spróbować ciast, deserów i kanapek przygotowanych przez uczniów technikum hotelarskiego. Następnie udaliśmy się do I LO, gdzie absolwentka naszej szkoły, Jagoda Matela, zaprowadziła nas do auli, w której p.wicedyrektor Marzena Rokita i przedstawiciele SU omówili ofertę szkoły, zasady przyznawania punktów, zajęcia dodatkowe i inne atrakcje placówki. Później udaliśmy się do sali geografii, w której wzięliśmy udział w eksperymentach, quizach i badaniach. Przy sali chemicznej mogliśmy zabawić się w szalonych naukowców- chemików, a w sali językowej poznaliśmy młodych aktorów z koła teatralnego oraz zobaczyliśmy efekty ich pracy. Przewodnicząca SU opowiedziała o szkole, jej działaniach dydaktycznych, charytatywnych, a także rozrywkach i spędzaniu wolnego czasu. Spotkani absolwenci naszej placówki dodali własne opinie i sądy, które powinny także pomóc w dokonaniu słusznego wyboru. Przed nami jeszcze wizyta w Technikum Leśnym, a później podjęcie pierwszej ważnej decyzji przez ósmoklasistów. Oby wizyty w milickich szkołach pomogły w tym trudnym wyborze.