SKW uporządkował groby.

W przededniu Uroczystości Wszystkich Świętych członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu uporządkowali zapomniane groby na cmentarzu parafialnym w Gądkowicach. Z wielkim zaangażowaniem, uzbrojeni w potrzebne narzędzia, uczniowie działający w SKW doprowadzili do porządku kilka zaniedbanych grobów i teren wokół nich. W pracach porządkowych pomogli również ks. proboszcz parafii Gądkowice Łukasz Przybyła, p. Agnieszka Frankiewicz, mama jednej z uczennic oraz uczniowie z naszej szkoły Kacper Mielnik i Kacper Polka sympatycy SKW.