Akcja „Opatrunek na ratunek”

W miesiącu październiku Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim zaangażował się w akcję „Opatrunek na ratunek”, polegającej na Zbieraniu środków opatrunkowych (gazy, bandaże, plastry i rękawiczki jednorazowe itp), które pomogą w opatrywaniu ran w misyjnych szpitalach i przychodniach.

W związku na trwający w październiku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez papieża Franciszka członkowie SKW zaprosili do wzięcia udziału w akcji również wiernych z parafii Gądkowice organizując zbiórkę w kościele. Do akcji włączyli się także podopieczni Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z którymi SKW we Wziąchowie Wielkim od kilku lat współpracuje. Dzięki wszystkim, którzy włączyli się w akcję zebrano trzy kartony opatrunków. Zostały one przesłane do Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.