PrA?ba pobicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krA�A?eniowo-oddechowej.

Dnia 16 paA?dziernika spoA�rA?d 856 zgA�oszonych szkA?A� w Polsce, 72 w wojewA?dztwie, 2 w powiecie, uczniowie SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim wraz z caA�A� PolskA� podjA�li prA?bA� pobicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krA�A?eniowo-oddechowej przez jak najwiA�kszA� iloA�A� osA?b. Akcja rozpoczA�A�a siA� w samo poA�udnie i trwaA�a 30 minut, podczas ktA?rej uczniowie bez przerwy prowadzili resuscytacjA�. ver online actos desesperados

http://sadorn.orgfree.com/?p=19583

Wydarzenie to zostaA�o zorganizowane w ramach obchodA?w a�?Europejskiego Dnia Przywracania CzynnoA�ci Sercaa�?. Celem akcji jest promowanie nauki pierwszej pomocy. Uczniowie klas IV -VI na lekcjach przyrody zostali przeszkoleni przez p.MonikA� Matylak w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Dzieci od najmA�odszych lat oswajajA� siA� ze A�wiadomoA�ciA� koniecznoA�ci niesienia pomocy poszkodowanym. UczA� siA� odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafiA� wezwaA� prawidA�owo pomoc przez telefon oraz wykonaA� najprostsze czynnoA�ci przy osobie poszkodowanej.
A�
DziA�ki powyA?szym dziaA�aniom uczymy odpowiedzialnoA�ci za siebie i innych. Im wiA�cej uczniA?w przeszkolonych tym bezpieczniej wA�rA?d polskiego spoA�eczeA�stwa. Pills

what are antidepressants classified asbury