Powiatowy Konkurs Fizyczny

26 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu odbył się II Powiatowy Konkurs Fizyczny o tematyce „Siły i ruch”. Uczniowie samodzielnie rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych oraz otwartych. Zadania wymagały stosowania zintegrowanej wiedzy przyrodniczej w praktyce życia codziennego, rozwiązywania problemów o różnorodnym charakterze z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych oraz stosowania umiejętności matematycznych w zadaniach z fizyki. W konkursie wzięło udział 14 uczniów ze szkół podstawowych – SP1, SP2, SP Cieszków, SP Krośnice. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie ósmych klas Marcel Marczyk oraz Szymon Mamczak.
Nasi uczniowie nie znaleźli się w gronie laureatów ale godnie reprezentowali naszą szkołę, gdyż poziom był bardzo wyrównany.
Życzymy naszym ósmoklasistom rozwijania swoich uzdolnień i dalszych sukcesów!