POKAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

14 grudnia 2022r. członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy 🚒OSP w Gądkowicach i jednocześnie uczniowie naszej szkoły: 👩‍🚒Hanna Toboła, 👩‍🚒Hanna Adamczewska, 👩‍🚒Zofia Kamieńska i 👨‍🚒Marcel Boliński przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Pokaz odbył się w dwóch grupach dla klas 0-3 oraz klas 4-8. Był to wykład nie tylko teoretyczny ale również praktyczny. Najmłodsi strażacy zademonstrowali, jak należy reagować w przypadku osób z utratą przytomności, brakiem oddechu, z epilepsją, krwotokiem, zakrztuszeniem, złamaną kończyną. Uczniowie zaprezentowali użycie defibrylatora AED oraz przeprowadzili pokaz resuscytacji krążeniowo- oddechowej na fantomie. Po części pokazowej uczniowie mogli poczuć się jak ratownicy i przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.
Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.
Młodym strażakom dziękujemy za profesjonalne przygotowanie pokazu i przekazanie wiedzy swoim kolegom i koleżankom..👨‍🚒👩‍🚒💓🚒